Op deze lesvrije dag wordt er geen lesgegeven. De kinderen hebben dan vrij van school. De leerkrachten zijn die dag op school om allerlei andere taken en werkzaamheden uit te voeren.