6 oktober 2021 - Lesvrije dag

Op deze lesvrije dag wordt er geen lesgegeven. De kinderen hebben dan vrij van school. De leerkrachten zijn die dag op school om allerlei andere taken en werkzaamheden uit te voeren.