22 december 2023 - Kalenderjaarafsluiting

Op de laatste vrijdagmiddag voor de kerstvakantie hopen we met de kinderen, personeel en bestuur de jaarsluiting te houden in de zaal bij de kerk. Bij de jaarsluiting zal door vertellingen en het zingen van psalmen en liederen aandacht worden besteed aan de herdenking van de geboorte van de Heere Jezus. Naar verwachting duurt het middagprogramma gewoon tot half 4.