Naam van de school

De naam van de school is door de oprichters niet zomaar gekozen. De naam ‘Joh. Bogermanschool’ brengt de band met de belijdenis tot uitdrukking, zoals die op de Synode van Dordrecht (1618–1619) is vastgesteld onder voorzitterschap van Johannes Bogerman. Johannes Bogerman heeft ook een belangrijk aandeel gehad in het tot stand komen van de Statenvertaling.

Johannes Bogerman werd in 1576 geboren in Upleward. Deze Oost-Friese plaats ligt circa 10 kilometer noordwestelijk van Emden. Bogerman studeerde aan de universiteit van Franeker. Hij werd daarna predikant in Sneek, Enkhuizen en Leeuwarden. In 1634 werd hij hoogleraar theologie aan de universiteit te Franeker. Op 11 september 1637 is Johannes Bogerman overleden. Zijn huwelijk met Grietje Piers is kinderloos gebleven.