Bestuur

De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Hersteld Hervormde gemeente, beide te Vriezenveen. Het bestuur bestaat uit 6 leden afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en 2 leden afkomstig uit de Hersteld Hervormde gemeente. Als bestuursvorm is gekozen voor een stichting, die de naam draagt: ‘Stichting tot het Verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’ te Vriezenveen.  

Dhr. F.A. Dekker (voorzitter)

Dhr. J.J. Jonker (secretaris)

Dhr. A.N. Verheul (penningmeester)

Dhr. H.J.A. Dekker (algemeen adjunct)

Dhr. J.H. van Brussel

Dhr. D.H. Dekker

Dhr. G. Marsman

Dhr. A. van der Poel