8 september 2023 - Lesvrije middag

Op deze lesvrije middag wordt er geen les gegeven. De kinderen hebben dan vrij van school. De leerkrachten zijn die middag op school om allerlei andere taken en werkzaamheden uit te voeren.