Geschiedenis

De school gaat uit van de Stichting tot het Verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Vriezenveen (SVLOGG). De Stichting is tot stand gekomen, doordat vanuit de Gereformeerde Gemeente in Nederland in samenwerking met de toenmalige Nederlandse Hervormde Evangelisatie, nu voortgezet in de Hersteld Hervormde Gemeente, de noodzaak werd gevoeld om een school op te richten van eigen identiteit.