28 november 2023 - Oudercontactavond

Deze oudercontactavond is er geen rapport te bespreken. Daarom worden niet alle leerlingen standaard ingepland. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden wel automatisch ingepland i.v.m. de  verwijzing  naar  het  voortgezet  onderwijs.  De  ouders  van  de  leerlingen  uit de  andere groepen worden uitsluitend ingepland als zij zich opgeven voor deze contactavond. Over de opgave voor deze contactavond en het aangeven van voorkeurstijden wordt u via de nieuwsbrief verder geïnformeerd.